ติดต่อนายกเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

อนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี

https://www.facebook.com/thamairuak/posts/1258322487681795           นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก นำคณะพนักงานและจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำเพชร เนื่องในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๗ สิงหาคม (๖๒) บริเวณสะพานหนองชุมแสง-หนองเตียน หมู่ ๑๓ บ้านหนองชุมแสง นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก นำคณะพนักงานเทศบาลฯ พร้อมด้วยจิตอาสาในเขตตำบลท่าไม้รวก ร่วมพัฒนาทำความสะอาด กำจัดวัชพืช เก็บสิ่งปฏิกูล ล้างทำความสะอาดถนน สะพาน ดึงลอกสวะในแม่น้ำ ซึ่งดำเนินการเนื่องในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี...

พุธ, 7 สิงหาคม 2019

อ่านต่อ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

https://www.facebook.com/thamairuak/posts/1252769061570471           เทศบาลตำบลท่าไม้รวก จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญูที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนีในการสืบสานต่อยอดพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจ ดังนั้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ ๒๘ กรกฎาคม (๖๒) นายณัฐกฤช...

อังคาร, 30 กรกฎาคม 2019

อ่านต่อ

เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

https://www.facebook.com/thamairuak/posts/1252777974902913           นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก นำคณะข้าราชการเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอท่ายาง สำหรับในปี ๒๕๖๒ ทางอำเภอท่ายางได้กำหนดจัดกิจกรรม โดยให้ทุกตำบลเข้าร่วมงาน ณ ที่ว่าการอำเภอท่ายาง เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพร พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และโครงการเพิ่มสวนหย่อม สำหรับภาคค่ำ...

อาทิตย์, 28 กรกฎาคม 2019

อ่านต่อ

More in: ข่าวกิจกรรม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ประจำปี ๒๕๖๒  โดยได้กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่                     ๑๓-๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้   ดาวน์โหลดเอกสาร

ศุกร์, 23 สิงหาคม 2019

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๓ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ...

พุธ, 31 กรกฎาคม 2019

อ่านต่อ

สถิติการบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

ศุกร์, 21 มิถุนายน 2019

อ่านต่อ

สถิติการบริการด้านสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019

อ่านต่อ

สถิติการบริการด้านรัฐสวัสดิการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือนแรก

พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019

อ่านต่อ

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

อังคาร, 30 เมษายน 2019

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  ๓  ตำแหน่ง รวม  ๓ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

พฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2019

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเต้าหู้นมสดและพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน

เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จะจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเต้าหู้นมสดและพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน ในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 12 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2019

อ่านต่อ

โครงการเทศบาลสีขาว ชาวประชาสุขใจ ปี 2

      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562    นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลสีขาว ชาวประชาสุขใจ ปี2  ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล และประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดพร้อมกับโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาตำบลของประชาชนในพื้นที่ ”...

พฤหัสบดี, 7 กุมภาพันธ์ 2019

อ่านต่อ

โครงการเทศบาลสีขาว ชาวประชาสุขใจ ปี 2

     วันที่ 30 มกราคม 2562    นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลสีขาว ชาวประชาสุขใจ ปี2  ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล และประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดพร้อมกับโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาตำบลของประชาชนในพื้นที่ ”  ...

พุธ, 30 มกราคม 2019

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้หลัก 3 Rs

เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าไม้รวกจะจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้หลัก 3 Rs  ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.เป้นต้นไป  ณ บริเวณห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้รวก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

พฤหัสบดี, 3 มกราคม 2019

อ่านต่อ

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  ประจำปี ๒๕๖๒  โดยได้กำหนดการเลือกสรรในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ข้อ ๒๐  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร  ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้    

พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ประจำปี ๒๕๖๒  โดยได้กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้    

ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2018

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง รวม  ๑๐ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

ศุกร์, 26 ตุลาคม 2018

อ่านต่อ

สถิติงานบริการการกำจัดขยะมูลฝอย กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติงานบริการการกำจัดขยะมูลฝอย  กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน ถังขยะ 96 ราย รวมทั้งสิ้น 96 ราย      

อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

อ่านต่อ

หนังสือราชการ สถ.

มติ ก.ท.จ.

พบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๙๘ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒)  (24 ก.ย. 2562)

พบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๓๓ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒)  (3 ก.ย. 2562)

พบ ๐๐๒๓.๒/๘๘๓ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒)  (26 ก.ค. 2562)

พบ ๐๐๒๓.๒/๗๙๗ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) (27 มิ.ย. 2562)

พบ ๐๐๒๓.๒/๗๑๒ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) (31 พ.ค. 2562)

พบ ๐๐๒๓.๒/๖๒๐ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒) (29 เม.ย. 2562)

แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒) (27 มี.ค. 2562)

พบ ๐๐๒๓.๒/๒๑๓ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) (28 ก.พ. 2562)

พบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๔ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒) (30 ม.ค. 2562)

พบ ๐๐๒๓.๒/๒ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑) (3 ม.ค. 2562)

พบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๖๓ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) (3 ธ.ค. 2561)

พบ ๐๐๒๓.๒/๙๕๑ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑) (5 พ.ย. 2561)

พบ ๐๐๒๓.๒/๘๕๕ เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (กันยายน ๒๕๖๑) (8 ต.ค. 2561)

 

                                    

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.