104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย

16 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก พร้อมด้วย นางวารุณี เฟื่องฟู หัวหน้าสำนักปลัด จ.ส.อ.นิรุทธิ์ สุขศรี หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวสุภาวดี แก้วมีมาก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 ตำบลท่าไม้รวก พร้อมนำวัสดุก่อสร้างไปมอบเพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนต่อไป