104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

โครงการถนนสีเหลือง ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง ม.1

24 ธันวาคม  2563  นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก พร้อมพนักงานเทศบาล  ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาขิกสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก  จัดโครงการถนนสีเหลือง ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง  บริเวณถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้รวก  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ทองอุไร บริเวณข้างทาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สองข้างทางมีความสวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน