104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

26 กุมภาพันธ์ 2564 นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ หมู่ 13 บ้านหนองชุมแสงบน โดยเทศบาลฯได้จัดหาทีมวิทยากร วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสอนการทำมะยมเชื่อม และมะม่วงลอยแก้ว ให้กับประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของไวรัส covid -19 ในเขตเทศบาล ให้เรียนรู้และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย