104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

ให้บริการรับลงทะเบียน โครงการเราชนะให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

วันที่  1- 2 มีนาคม 2564       ธนาคารกรุงไทยสาขาท่ายาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  และอำเภอท่ายาง  ให้บริการรับลงทะเบียน โครงการเราชนะให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  โดยจะมีการให้บริการดังกล่าว  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  ตั้งแต่เวลา 08. 30 น. - 16.00 น.  การให้บริการครั้งนี้เทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการลงทะเบียน  และในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายประทีป  นทีทวีวัฒน์      นายอำเภอท่ายาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การให้บริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าไม้รวก โดยมีนางสมคิด  มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวกปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวกให้การต้อนรับ