104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

ประชุมพนักงาน

25  ธันวาคม 2563 นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก มอบหมายให้ นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อราชการ ซักถามปัญหาในการปฏิบัติงาน และวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักกอง เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ