104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด ณ รพ.สต.ท่าไม้รวก

          วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ท่านปลัดสมคิด  มุ่งลิ้ม พร้อมด้วย นางสาวธนัชชนม์ คำเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019)  ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ช่วย และเจ้าของตลาดนัด ณ รพ.สต.ท่าไม้รวก