104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชุมแสง

                วันที่16 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก มอบหมายให้ นางสาวธนัชชนม์ คำเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ร่วมกับ รพ.สต.หนองชุมแสง  อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน