104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

เข้าร่วมประชาคมการจัดทำแผนหมู่บ้าน

          นางสมคิด มุ่งลิ้ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าไม้รวกเข้าร่วมประชาคมการจัดทำแผนหมู่บ้านพร้อมกับอำเภอท่ายาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้านในตำบลท่าไม้รวก ในระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2564  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน มารวบรวมจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาลเป็นลำดับต่อไปใส่ยาป่าว