104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

รณรงค์เลือกตั้ง

22 มีนาคม 2564  เทศบาลตำบลท่าไม้รวก นำโดยปลัดสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล  พนักงานเทศบาล คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าไม้รวก ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่  และรณรงค์ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง