104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก เป็นประธานเปิดโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ อาคารอเนกประสงค์  ม.13  การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์:เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพ  สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว กลุ่มแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลท่าไม้รวกกว่า 50 คน เข้าร่วมอบรม