104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

โครงการฝึกอบรมอาชีพทำพวงกุญแจ

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงกุญแจ
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำพวงกุญแจ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.12 การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์:เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพ สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแม่บ้าน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรม