104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

thamairuak.png
thamairuak.png
wad.png
wad.png
previous arrow
next arrow

สำรวจไฟฟ้าสาธารณะ

16 ก.พ. 2564 ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก กองช่าง  และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกันออกสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ และสนามกีฬาระดับอำเภอเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพื้นที่สว่างในชุมชน ที่สาธารณะ ทางสาธารณะ  ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในยามค่ำคืน  ผู้บริโภค การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานของเทศบาลตามคำแนะนำในการประเมิน ITA ปี 2563 ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตามแบบประเมิน EIT มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในด้านสาธารณูปโภค เช่นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้น