104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3245 8284 thamairuak_thamairuak@hotmail.com

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

นางสาวชลัยรัตน์  โรจน์บวรวิทยา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ